Syfte 1 2 3 4 5
Samarbete Föremål/förare

K=2

Leker ej. Leker själv. Kommer ej Leker själv. Kommer efter lång tid. Inkallad Leker själv men kommer efter uppmaning Leker själv men kommer snabbt tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Samarbete Föremål/TL

K=4

Leker ej. Leker själv. Kommer ej Leker själv. Kommer efter lång tid. Inkallad Leker själv men kommer efter uppmaning Leker själv men kommer snabbt tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Gripa: Ta tag 5 m

K=3

Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet
Ta tag 40 m

K=3

Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan
Gripa; Slita, dra 5m

K=2

Håller ej. /förblir passiv Håller, men drar inte emot.  Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot tills testledaren släpper. Rycker, drar emot även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. Intensivt ruskande
Slita/dra 40m

K=2

Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan
Förföljande

K=2

Startar inte eller når inte in i banan. Startar men avbryter. Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer. Startar med hög fart - målinriktad.
Förföljande; Gripande

K=3

Nonchalerar föremålet.

Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
Uthållighet

K=6

Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram Framme jobbar mindre än 30 sekunder Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren
Social självsäkerhet

K=10

Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i alla situationer Social osäkerhet i flera situationer Socialt säker i de flesta situationer. Socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet

K=8

Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns
Socialt samspel

K=8

Svarar ej på lekinviter Svarar på lek & kampinviter - kan avbryta Svarar snabbt på lek & kampinviter, svår att bryta Svarar på lek & kampinviter Inbjuder och spelar med på lek & kampinviter
Handlingsförmåga

K=10

Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer. Löser uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Håller ofta fast vid samma beteenden genom situationerna. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer. Kan växla mellan två olika beteenden i situationerna.
Anpassningsförmåga

K=10

Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer Anpassar intensitet –men med tidsfördröjning Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer
Koncentration

K=10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling) Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2) Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2) Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.
Avreaktion

K=10

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer – alt lång tid i en enstaka situation Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer Avreagerar snabbt i alla situationer
Minnesbilder

K=5

Störs av minnesbilder, mycket undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden Visar inga minnesbilder alt. Flera minnesbilder utan undvikande beteenden. Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Rädsla

K=4

Flyr i de flesta testsituationer Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Står emot, pendlar, intensitetssänkning Står emot, viss avstånds-reglering eller intensitetssänkning Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla
Aggressivitet

K=3

Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen aggression Visar liten aggression Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet
Nyfikenhet

K=8

Går inte fram Lång tid med hjälp för att gå fram Går fram med hjälp Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner, kvar på platsen Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll första skottet