1 2 3 4 5
1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar ev kontakt med föraren. Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren
2a. LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller,drar inte emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a. JAKT Förföljande, 1:a Startar ej. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt, kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT Förföljande, 2:a Startar ej. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. kan ökafarten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT Gripande, 1:a Nonchalerar bytet/springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3b. JAKT Gripande,2:a Nonchalerar bytet/springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4.  AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam, men ngt orolig. Vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST.LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad. följer fig utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK Hot/agg Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a del. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a och 2:a del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a del. Visar hotbeteenden. skall och morrningar under momentets 1:a och 2:a del.
5c. AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig tillkänna. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN Hot/agg Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ned overallen/ går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING  Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxling, vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSLIGHET     Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/aggression Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena - Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figuranten bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b. LEK 2 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter flykttendenser/avstår skott.